Thông tin Chung 

Điều kiện Tham dự Hội nghị Thường niên MDRT 2022

Người đủ điều kiện đăng ký tham dự là thành viên MDRT 2022, thành viên MDRT Global Services (Dịch vụ Toàn cầu MDRT) hiện thời, thành viên MDRT Academy, người được cố vấn và quản lý đại lý. Vợ chồng, con cái, người thân, bạn bè, đối tác kinh doanh không được phép đăng ký hay tham dự bất kỳ bữa tiệc hay sự kiện chính thức nào.
Người được cố vấn
Thành viên MDRT được quyền ưu tiên đăng ký dự Hội nghị Thường niên MDRT 2022. Do đó, việc đăng ký cho người được cố vấn sẽ mở vào luc 8 giờ sáng, múi giờ Miền Trung, ngày 5 tháng 4 năm 2022.
Vui lòng để biết thêm thông tin về Chương trình Cố vấn của MDRT.
Quản lý đại lý
Để ghi danh vào Agency Manager Program (Chương trình Quản lý Đại lý), Nếu bạn có mã số thành viên MDRT, vui lòng chuẩn bị sẵn.
Bạn chưa biết về Agency Manager Program (Chương trình Quản lý Đại lý)? và email cho để kích hoạt đầy đủ việc ghi danh của bạn.
Thành viên MDRT Academy
Để biết thêm về MDRT Academy (Học viện MDRT),
Thành viên MDRT Global Services (Dịch vụ Toàn cầu MDRT)
Để biết thêm về MDRT Global Service (Dịch vụ Toàn cầu MDRT),
Thông tin về ADA
Người tham dự có thể nộp các yêu cầu về ADA bằng cách hoàn thành phần này trong quá trình đăng ký Ưu đãi hoặc Thông thường. Một đại diện sẽ liên hệ với bạn dựa trên thông tin được cung cấp.
Trang phục
Trang phục cho Hội nghị Thường niên MDRT 2022 là trang phục công sở thường ngày. Bạn không cần đeo cra-vát và bận trang phục tương tự, nhưng hãy chọn trang phục nào khiến bạn thoải mái. Chúng tôi gợi ý tìm hiểu trước về điều kiện thời tiết nơi diễn ra hội nghị để chọn trang phục phù hợp.
Cấm mang Đồ ăn Thức uống từ bên ngoài vào
Theo chính sách của các nơi này, tuyệt đối cấm mang đồ ăn và thức uống từ ngoài vào Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Boston (BCEC) hoặc các khách sạn chính thức của MDRT. Không ai, kể cả các công ty và nhóm tua, được phép mang đồ ăn và thức uống vào BCEC hoặc khách sạn chính thức của MDRT.
Sự kiện của các Tổ chức Bên ngoài
Các tổ chức bên ngoài thường tài trợ cho các sự kiện của họ đồng thời với Hội nghị Thường niên MDRT. MDRT không bảo trợ cho các sự kiện này. Chỉ các sự kiện được liệt kê trong Lịch làm việc mới được MDRT bảo trợ. MDRT không chịu trách nhiệm cho các sự kiện khác.
Dịch đồng thời
Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của Hội nghị Thường niên MDRT 2022. MDRT sẽ tiến hành dịch đồng thời cho các bài diễn thuyết tại Diễn đàn Chính và một số Phiên họp Chuyên sâu (khi có ít nhất 50 thành viên đăng ký yêu cầu có phiên dịch cho một ngôn ngữ thông dụng) cho tối đa 12 ngôn ngữ. Nếu trên 12 ngôn ngữ được yêu cầu, việc dịch đồng thời sẽ được áp dụng cho 12 ngôn ngữ đầu tiên đáp ứng yêu cầu. Yêu cầu về dịch đồng thời phải được thực hiện vào thời điểm đăng ký. MDRT cung cấp tai nghe thông dịch và bộ thu cho tất cả thành viên đã đăng ký mà đáp ứng các yêu cầu nêu trên. Ban tổ chức không bảo đảm cung cấp tai nghe thông dịch và bộ thu đối với những thành viên không yêu cầu dịch đồng thời trước tại thời điểm đăng ký tham dự hội nghị.

Thông tin về Visa

Thư mời của MDRT
Nếu bạn đến từ quốc gia bên ngoài Hoa Kỳ, để tìm hiểu về hồ sơ đi lại và giấy tờ tùy thân bắt buộc để nhập cảnh Hoa Kỳ.
Từ chối visa
MDRT sẽ không thực hiện hoàn tiền cho trường hợp visa bị từ chối nhận được sau ngày 26 tháng 5 năm 2022. Thành viên bị từ chối visa nhập cảnh Hoa Kỳ chỉ được hoàn đủ tiền đăng ký tham dự hội nghị nếu MDRT nhận được hồ sơ giấy tờ chính thức về việc từ chối visa tại địa chỉ chậm nhất vào ngày 26 tháng 5 năm 2022. MDRT không thể xử lý hoàn tiền do bị từ chối visa vào sau ngày nêu trên. Thư từ chối visa phải được nộp riêng rẽ.

Các trường hợp Miễn trừ và Miễn trách

Quyền miễn trừ khi tham gia và hoạt động
Khi đăng ký sự kiện trực tuyến hoặc hỗn hợp, bạn xác nhận việc bạn tham gia vào tất cả các hoạt động liên quan là tự nguyện, không bị bắt buộc và bạn tự chịu rủi ro khi tham gia vào bất kỳ sự kiện nào trong số các sự kiện này. Bạn đồng ý (1) miễn trừ MDRT khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại mà bạn hoặc bất kỳ người nào có tên trong phí đăng ký của bạn, có thể có đối với MDRT phát sinh từ hoặc có liên quan đến những hoạt động này, và (2) bảo đảm và không để cho MDRT bị thiệt hại vì bất kỳ và tất cả các khiếu nại, chi phí hoặc chi tiêu phát sinh từ hành động của bạn hoặc của bất kỳ người nào có tên trong phí đăng ký của bạn.
Chống quấy rối
MDRT cam kết tạo ra một môi trường tích cực cho nhân viên, thành viên và khách mời khác tại tất cả các sự kiện của MDRT. Chính sách mà MDRT đã, đang và sẽ duy trì là đảm bảo một môi trường, tại đó mỗi nhân viên, thành viên và khách mời được đối xử một cách tôn trọng và không bị bất kỳ một hình thức quấy rối nào dựa trên hoặc có liên quan tới giới tính, chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc gia gốc, gốc tích, khuyết tật cơ thể hoặc tâm thần, tuổi tác, khuynh hướng tình dục, tình trạng hôn nhân, tình trạng cựu binh, tình trạng quân ngũ, thông tin di truyền và bất kỳ đặc tính nào khác được pháp luật tương ứng bảo vệ. Điều này bao gồm cả những hành xử tạo ra môi trường thù địch, đe dọa hoặc xúc phạm dựa trên những đặc tính này. Hành vi quấy rối nhân viên, thành viên hoặc khách mời bị nghiêm cấm triệt để và không tha thứ. Bất kỳ cá nhân nào vi phạm những quy định này sẽ phải chịu chế tài thích đáng, có thể bao gồm đưa ra khỏi địa điểm, chấm dứt công việc hoặc chấm dứt tư cách thành viên.
Quy tắc đạo đức
Thành viên Million Dollar Round Table (MDRT) cần luôn ghi nhớ rằng việc tuân thủ đầy đủ Quy tắc đạo đức của Câu lạc bộ Bàn tròn Triệu Đô là để thúc đẩy tiêu chuẩn chất lượng cao nhất của tư cách thành viên. Những tiêu chuẩn này sẽ có ích cho cộng đồng, ngành bảo hiểm và dịch vụ tài chính. Vì vậy, các thành viên cần phải:
 1. Luôn luôn đặt lợi ích tốt nhất của khách hàng lên trên lợi ích cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp.
 2. Giữ vững tiêu chuẩn cao nhất về năng lực chuyên môn thông qua việc củng cố và nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực chuyên môn.
 3. Tuyệt đối giữ bí mật và không được tiết lộ thông tin cá nhân, công việc kinh doanh liên quan đến khách hàng.
 4. Cung cấp đầy đủ thông tin thực tế cần thiết để khách hàng có thể đưa ra quyết định sáng suốt.
 5. Duy trì các qui tắc hành xử cá nhân, góp phần tạo ảnh hưởng tốt cho ngành dịch vụ tài chính và bảo hiểm cũng như Million Dollar Round Table.
 6. Bảo đảm mọi quyết định thay thế một sản phẩm tài chính hay bảo hiểm đều phải có lợi cho khách hàng.
 7. Thực hiện đúng và tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật và pháp lý trong khu vực tài phán mình đang hoạt động kinh doanh.
Quy tắc hợp tác
 1. Sử dụng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọn
 2. Không được chê bai bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào.
 3. Không được bàn về định giá hoặc chi phí.
 4. MDRT không cam kết sẽ theo dõi các cuộc chat trực tuyến, nhưng có quyền xóa bất kỳ bình luận nào theo ý mình.
Đồng ý cho sử dụng hình ảnh và hoạt động 
Khi đăng ký và tham dự tại hoặc tham gia vào các cuộc họp hoặc các hoạt động khác của MDRT người đăng ký đồng ý cho phép MDRT hoặc người được cấp phép của MDRT sử dụng và phân phối (cả bây giờ lẫn trong tương lai) hình ảnh và giọng nói của người đăng ký lẫn người tham dự trong các bức ảnh, đoạn video, các bản sao chép điện tử và đoạn ghi âm của những sự kiện hoặc hoạt động đó. 
Tuyên bố về Tính đa dạng
Million Dollar Round Table (MDRT) cam kết tôn vinh và phụng sự tính hòa hợp và đa dạng của thành viên, trên tinh thần mọi người đều được coi trọng, tôn trọng, đánh giá cao và đối xử công bằng không thiên kiến hay phân biệt. Là một tổ chức toàn cầu, MDRT đánh giá cao và tôn trọng mọi sự khác biệt giữa các thành viên. MDRT sẽ đặc biệt xây dựng và quảng bá các chính sách, chương trình và quy trình nhằm bảo đảm tính đa dạng, bình đẳng và hòa hợp vì lợi ích của tất cả các thành viên, thành viên tiềm năng, đối tác ngành và ngành dịch vụ tài chính.
Tuyên bố về tuân thủ Luật chống độc quyền và Pháp luật
Sẽ không có thảo luận tiêu cực về các công ty hoặc sản phẩm thương mại. Sẽ không có các thảo luận hay hoạt động vì mục đích tuân thủ  pháp luật nhằm ngăn cản bất kỳ cá nhân nào  hoặc các cá nhân tiếp cận một thị trường hoặc khách hàng về vấn đề hàng hóa hoặc dịch vụ, cũng như không có bất kỳ thỏa thuận hoặc thỏa thuận sơ bộ nhằm cản trở việc mua hoặc sử dụng các tài liệu, thiết bị, dịch vụ hoặc hàng hóa. Sẽ không có thảo luận hoặc hoạt động nào có thể được hiểu như nhằm ngăn ngừa hay hạn chế việc nghiên cứu và phát triển. Tất nhiên, chúng tôi kỳ vọng các bạn lưu ý và tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn này, cả khi tham dự hội nghị này cũng như tại mọi thời điểm ở doanh nghiệp của mình.
Thông tin về Thuế, Luật pháp và Bản quyền
Million Dollar Round® (MDRT) không bảo đảm tính chuẩn xác của các thông tin liên quan đến thuế và pháp lý, cũng như không chịu trách nhiệm về sai sót hoặc thiếu sót. Bạn nên xin tư vấn từ các chuyên gia thuế và pháp lý tại tiểu bang, tỉnh thành, lãnh thổ hoặc quốc gia nơi mình sinh sống. MDRT cũng đề xuất bạn nên tìm hiểu các quy định về chứng khoán và bảo hiểm tại địa phương và phòng tuân thủ về việc sử dụng bất kỳ tài liệu nào với khách hàng.
Bản quyền Million Dollar Round Table (MDRT). Tài liệu này được bảo hộ bởi luật bản quyền quốc gia và quốc tế. Không cho phép sao chép một phần hoặc toàn bộ tài liệu này dưới bất kỳ dạng truyền thông nào. Cấm ghi âm, thu hình bất kỳ phiên họp hoặc cấu phần nào của sự kiện trực tuyến hoặc hỗn hợp.
Quy tắc Ứng xử trong thời gian diễn ra Hội nghị
 1. Vợ/chồng, thành viên gia đình và bạn bè của người tham dự không được có mặt tại các phiên họp và sự kiện chính thức được chỉ định của MDRT trong suốt Hội nghị Thường nIên , trừ các cuộc họp dành cho gia đình/vợ/chồng, hoặc với một ngoại lệ được Ban Điều hành bỏ phiếu.
 2. Để nhận tài liệu về Hội nghị Thường niên, tất cả thành viên và khách mời đặc biệt phải đăng ký tại Bàn Đăng ký Hội nghị MDRT.
 3. Không được phép đưa bảng tên cho người khác để được vào tham dự bất kỳ phiên họp nào của Hội nghị Thường niên.
 4. Thành viên hoặc người không phải thành viên không được phép quảng bá bất kỳ hàng hóa và dịch vụ nào, trừ các nhà tài trợ thành viên theo điều khoản của Thỏa thuận Nhà tài trợ đã ký kết, cũng như với sự cho phép bằng văn bản của Ban Điều hành.
 5. Các thành viên cung cấp danh sách thành viên MDRT (chia sẻ) có thể bị mất tư cách thành viên. Tương tự, Danh bạ thành viên MDRT không được sử dụng hoặc cho thuê vì bất kỳ mục đích thương mại hay lý do nào, cũng như bất kỳ phần nào của danh bạ cũng không được sao chép khi chưa được sự cho phép trước, rõ ràng và bằng văn bản của MDRT.
 6. Nghiêm cấm người của công ty hoặc doanh nghiệp này tuyển dụng hoặc thuyết phục tuyển dụng nhân sự hoặc đại lý của một công ty hoặc doanh nghiệp khác trong quá trình hội nghị hoặc có liên quan tới hội nghị.
 7. Không cho phép ghi âm hoặc ghi hình hoặc chụp hình tất cả các phiên họp, kể cả Diễn đàn chính.
 8. Thành viên muốn sử dụng ưu đãi tín dụng tại các khách sạn chính thức của MDRT phải tự thu xếp trực tiếp với khách sạn. Khi ưu đãi tín dụng được cấp và sử dụng, phải tiến hành thanh toán toàn bộ trong vòng 60 ngày kể từ ngày đầu tiên của tháng sau khi diễn ra Hội nghị Thường niên.
 9. Bất kỳ cá nhân nào lấy hàng hóa từ cửa hàng MDRT mà không trả tiền sẽ được yêu cầu trả lại bảng tên, do đó họ sẽ không được tham dự phần còn lại của hội nghị. Cá nhân và sự cố đó cũng sẽ được báo cáo với Ủy ban Đạo đức MDRT để có hành động tiếp tục, có thể sẽ là thu hồi tư cách thành viên.

Lịch trình các Hội nghị sắp diễn ra

Hội nghị Toàn cầu MDRT
2022 – 28 đến 31 tháng 8, Sydney, Úc
Hội nghị Thường niên Top of the Table
2022 – 19 đến 22 tháng 10, Santa Barbara, California, Hoa Kỳ
MDRT EDGE
Thông báo sau
Hội nghị Thường niên MDRT
2023 – 25 đến 28 tháng 6, Anaheim, California, Hoa Kỳ
Đăng ký