ข้อมูลทั่วไป

คำถามที่พบบ่อย 

การมีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมประจําปี MDRT 2022
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนคือสมาชิก MDRT ปี 2022 สมาชิก MDRT Global Services ปัจจุบัน สมาชิก MDRT Academy  พี่เลี้ยง และผู้จัดการหน่วยงาน คู่สมรส บุตร ญาติ เพื่อนหรือผู้ร่วมธุรกิจไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนหรือเข้าร่วมงาน หรือกิจกรรมที่เป็นทางการใดๆ
สมัครสมาชิกตอนนี้
น้องเลี้ยง
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผู้จัดการบริษัทตัวแทน
ในการลงทะเบียนในโปรแกรมการจัดการบริษัทตัวแทน และอีเมล เพื่อเปิดใช้งานการลงทะเบียนของคุณเต็มรูปแบบ    หากคุณมีหมายเลขประจำตัว MDRT โปรดเตรียมให้พร้อม
สมาชิก MDRT Academy
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
สมาชิก MDRT Global Services
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ข้อมูล ADA
ผู้เข้าร่วมประชุมอาจส่งการร้องขอ ADA โดยการดำเนินการส่วนนั้นในระหว่างการลงทะเบียนล่วงหน้วและทั่วไป ตัวแทนจะติดต่อคุณตามข้อมูลที่คุณให้ไว้
การแต่งกาย
การแต่งกายเข้าร่วมการประชุมประจำปี MDRT 2022 เป็นแบบธุรกิจลำลอง ไม่จำเป็นต้องใช้เน็คไทและเสื้อผ้าที่ออกแนว เดียวกัน แต่คุณสามารถสวมใส่เสื้อผ้าที่ทำให้คุณรู้สึกสบาย เราขอแนะนำให้คุณศึกษาสถานที่ตั้งของการประชุมในเรื่อง สภาพอากาศที่แปรปรวนและการแต่งกายที่เหมาะสมกัสภาพอากาศนั้นๆ
ไม่อนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยนป้าย
ไม่อนุญาตให้ใช้ร่วมหรือแลกเปลี่ยนป้ายทางการของการประชุมประจำปีกับบุคคลอื่นเป็นอันขาด สมาชิกที่พบว่ามีการใช้ป้ายร่วมกันหรือมรการแลกเปลี่ยนป้ายทางการของการประชุมประจำปีจะถูกยึดป้ายและถูกให้ออกจากการประชุมประจำปี จะมีการรายงานเกี่ยวกับบุคคลและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับคณะกรรมการข้อบังคับและจริยธรรม MDRT ได้รับทราบเพื่อดำเนินการต่อไป และมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการเพิกถอนสมาชิกภาพ
สุขภาพและความปลอดภัย
ก่อนวางแผนการเดินทาง ให้ตรวจสอบในเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจนโยบายและระเบียบการต่างๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับการประชุมประจำปี MDRT ปี 2022
ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกเข้างาน 
ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกศูนย์การประชุมและนิทรรศการบอสตัน (BCEC) หรือโรงแรมทางการของ MDRT ตามนโยบาย ไม่อนุญาตให้บุคคลใด รวมทั้งบริษัทและกลุ่มทัวร์นำอาหารและเครื่องดื่มเข้าสู่ศูนย์ประชุม BCEC หรือโรงแรมทางการของ MDRT มีศูนย์อาหารจำหน่ายภายใน BCEC และร้านอาหารหลายแห่งอยู่ห่างจาก BCEC และโรงแรมในระยะที่สามารถเดินไปได้
กิจกรรมภายนอกองค์กร
องค์กรภายนอกมักสนับสนุนกิจกรรมของตนเองพร้อมกับการประชุมประจำปี MDRT MDRT ไม่ได้ให้การสนับสนุน กิจกรรมเหล่านี้ MDRT สนับสนุนกิจกรรมเฉพาะที่ระบุไว้ในกำหนดการเท่านั้น MDRT ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อ เหตุการณ์อื่นๆ
การล่ามแบบพูดพร้อม
การประชุมด้วยตัวเอง
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้อย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปี MDRT 2022 MDRT จัดให้บริการล่ามพูดพร้อมสำหรับการบรรยายเวทีใหญ่และการประชุม Focus Session และ Special Session เมื่อมีสมาชิกที่ลงทะเบียนอย่างน้อย 50 คนทำการร้องขอล่ามภาษาในภาษาเดียวกัน ได้สูงสุด 12 ภาษา

หากมีการร้องขอมากกว่า 12 ภาษา จะมีการจัดเตรียมล่ามพูดพร้อมไว้ใน 12 ภาษาแรกที่เป็นไปตามข้อกำหนด การร้องขอสำหรับล่ามพูดพร้อมจะต้องทำในเวลาที่ลงทะเบียน MDRT มีอุปกรณ์สำหรับรับฟังการแปลโดยล่ามสำหรับสมาชิกลงทะเบียนที่เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง

วันครบกำหนดการแจ้งความประสงค์ขอการแปลภาษาโดยล่ามสำหรับผู้ที่เข้าประชุมด้วยตัวเองคือวันที่ 9 พฤษภาคม 2022

การถ่ายทอดสดเวทีบรรยายหลัก
ภาษาที่ให้บริการสำหรับการถ่ายทอดสดของเวทีบรรยายหลักนั้นมีเฉพาะสำหรับภูมิภาค  ดูหน้าสำหรับรายละเอียด
สิ่งของและสัมภาระส่วนตัวที่วางทิ้งไว้
เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะยึดสิ่งของส่วนตัวที่วางทิ้งไว้ ไม่อนุญาตให้นำสัมภาระเข้าภายในห้องประชุม MDRT หรือพื้นที่ในการประชุม ไม่มีที่เก็บกระเป๋าเดินทางภายใน ศูนย์การประชุมและนิทรรศการบอสตัน ผู้เข้าร่วมงานควรเก็บกระเป๋าสัมภาระไว้ที่ห้องในโรงแรมหรือห้องเก็บกระเป๋าของโรงแรมหากจำเป็นในวันที่ต้องเดินทางกลับ

ข้อมูลวีซ่า

จดหมายรับรองวีซ่า MDRT
หากคุณมาจากนอกประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเรียนรู้ว่าเอกสารการเดินทางและข้อมูลระบุตัวตนใดที่จำเป็น ในการเดินทางเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา
การปฏิเสธวีซ่า
MDRT จะไม่ดำเนินการคืนเงินสำหรับการปฏิเสธวีซ่าที่ได้รับหลังวันที่ 26 พฤษภาคม 2022 สมาชิกที่ถูกปฏิเสธวีซ่าสหรัฐอเมริกามีสิทธิ์ได้รับเงินคืนเต็มจำนวนสำหรับค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนการประชุมเท่านั้น หากมีการนำส่งเอกสารอย่างเป็นทางการของการปฏิเสธวีซ่าของตนให้ MDRT ที่ ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2022 MDRT ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินสำหรับการปฏิเสธวีซ่าหลังจากวันที่นี้ จดหมายปฏิเสธการยื่นขอวีซ่าต้องส่งเป็นรายบุคคล

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบและการสละสิทธิ์

การสละสิทธิ์กิจกรรมและการเข้าร่วม
โดยการลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมครั้งนี้ คุณรับทราบว่าการเข้าร่วมของคุณในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นไปโดยสมัครใจและเป็นทางเลือก และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ เหล่านี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง คุณตกลงที่จะ (1) ยกเว้น MDRT จากการเรียกร้องใดๆ และทั้งหมดที่คุณหรือบุคคลที่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนของคุณอาจมีต่อ MDRT ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหล่านี้ และ (2) ทำให้ MDRT ปลอดจากการถูกเรียกร้อง การถูกฟ้องคดีให้ชดใช้ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหายใดๆ และทั้งหมดที่เกิดจากการกระทำของคุณหรือการกระทำของบุคคลใดๆ ที่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนของคุณ
ต่อต้านพฤติกรรมการล่วงละเมิด
MDRT มีพันธกิจในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับพนักงาน สมาชิกและแขกรับเชิญอื่น ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมของ MDRT ทั้งหมด นโยบายของ MDRT ที่มีมายาวนานและยังคงอยู่เสมอมาในอันที่จะรักษาสภาพแวดล้อมที่พนักงานทุกคน สมาชิกและแขกคนสำคัญจะได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติและปราศจากการข่มขู่คุกคามทุกรูปแบบไม่ว่าจะในเรื่องเกี่ยวกับเพศ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ถิ่นกำเนิด บรรพบุรุษ ความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจ อายุ เพศสภาพ สถานะสมรส สถานะทหารผ่านศึก สถานะทางการทหาร ข้อมูลทางพันธุกรรมและลักษณะอื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายรวมถึงการกระทำใดๆ ที่สร้างความหวาดกลัว ยอมจำนนหรือสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่พึงปรารถนาโดยเหตุจากคุณลักษณะเหล่านี้ ห้ามไม่ให้มีการข่มขู่คุกคามต่อพนักงาน สมาชิก หรือแขกรับเชิญใดๆ และจะไม่มีการผ่อนปรนต่อสิ่งเหล่านี้ จะมีการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมกับบุคคลใดก็ตามที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงการนำตัวออกจากสถานที่ ให้ออก หรือยกเลิกสมาชิกภาพ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
สมาชิกของ Million Dollar Round Table ควรระลึกไว้เสมอว่าการปฏิบัติตามอย่างสมบูรณ์และธรรมเนียมปฏิบัติของจรรยาบรรณทางธุรกิจของ Million Dollar Round Table จะช่วยสนับสนุนให้เกิดมาตรฐานคุณภาพสูงสุดแห่งสมาชิกภาพ มาตรฐานเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและการประกันและต่ออาชีพการบริการทางด้านการเงิน อย่างไรก็ตามสมาชิกควร:
 1. ถือเอาประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 2. รักษามาตรฐานสูงสุดของความสามารถในวิชาชีพด้วยการแสวงหาวิธีรักษาและปรับปรุงความรู้ ทักษะและความสามารถในวิชาชีพ
 3. รักษาความลับอย่างเข้มงวดและระมัดระวังเป็นพิเศษในข้อมูลส่วนตัวและธุรกิจของลูกค้าทั้งมวล
 4. เปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งมวลอย่างเต็มที่และพอเพียงแก่ลูกค้าเพื่อการตัดสินใจอย่างถูกต้อง
 5. ธำรงไว้ซึ่งความประพฤติอันดีงามในวิชาชีพประกันและบริการทางการเงินและ Million Dollar Round Table
 6. ถือว่าการแทนที่กรมธรรม์ หรือสินค้าการเงินต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าเท่านั้น
 7. ยึดมั่นและปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย และข้อกำหนดของเขตปกครองที่ทำธุรกิจอยู่
กฎระเบียบการทำงานร่วมกัน
 1. ใช้ภาษาที่สุภาพและแสดงออกถึงความเคารพเท่านั้น
 2. ห้ามมิให้ดูถูกดูหมิ่นใส่ร้ายบุคคลหรือองค์กรบริษัทใดๆ
 3. ห้ามมิให้หารือเกี่ยวกับการกำหนดราคาหรือค่าใช้จ่าย
 4. MDRT ไม่ได้ดำเนินการคอยติดตามการแชทนี้แบบเรียลไทม์ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นใดๆ ตามที่เห็นสมควร
คำยินยอมในการใช้รูปภาพและกิจกรรม 
ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียน การเข้าฟังหรือร่วมประชุม MDRT รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ เป็นการตกลงใจของผู้ลงทะเบียนที่จะยินยอมให้ MDRT หรือผู้ได้รับใบอนุญาต นําภาพหรือเสียงในภาพถ่าย วิดีโอเทป นําไปผลิตงานใหม่ รวมทั้งการบันทึกเสียงของงานและกิจกรรมเหล่านั้นไปใช้และแจกจ่ายได้ (ทั้งในปัจจุบันและอนาคต) 
คำแถลงการณ์เกี่ยวกับความหลากหลาย
Million Dollar Round Table (MDRT) มุ่งมั่นที่จะยกย่องเชิดชูและให้บริการแก่สมาชิกที่มีความหลากหลายและเสมอภาคในวัฒนธรรมที่ทุกคนมีคุณค่า ได้รับความเคารพ ความชื่นชมและการปฏิบัติอย่างยุติธรรมโดยไม่มีอคติหรือการเลือกปฏิบัติ ในฐานะองค์กรระดับโลก MDRT ให้ความสำคัญและยอมรับความแตกต่างระหว่างสมาชิก MDRT มีเจตนาที่จะจัดตั้งและส่งเสริมนโยบาย โปรแกรมและวิธีปฏิบัติที่รับรองถึงความหลากหลาย ความเสมอภาคและการผนวกรวมเพื่อประโยชน์ของสมาชิก ว่าที่สมาชิก คู่ค้าในอุตสาหกรรมและมืออาชีพด้านการบริการทางการเงิน
คำแถลงการต่อต้านการผูกขาดและข้อปฏิบัติทางกฎหมาย
ไม่ให้มีการพูดคุยในเชิงลบต่อบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ทางการค้า ไม่ให้มีการพูดคุยหรือจัดกิจกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มคนใด ๆ สามารถเข้าสู่ตลาดหรือลูกค้าสําหรับสินค้าและบริการเหล่านั้น ไม่ให้ทําการตกลงหรือเจรจาเพื่อละเว้นไม่ให้มีการซื้อหรือใช้วัสดุ อุปกรณ์ บริการและการจัดหาสินค้า ห้ามไม่ให้มีการพูดคุยหรือจัดกิจกรรมที่อาจตีความได้ว่าเป็นการป้องกันหรือจำกัดการทำวิจัยและพัฒนา แน่นอนว่า เราคาดหวังให้คุณพิจารณาและปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างสมบูรณ์โดยใช้คู่มือนี้ ทั้งขณะร่วมการประชุมนี้และตลอดเวลาในการทำธุรกิจของคุณ
ข้อมูลทางด้านภาษี กฎหมาย และลิขสิทธิ์
Million Dollar Round Table® (MDRT) ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลด้านภาษีและกฎหมาย และไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้น ท่านควรตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีและกฎหมายในรัฐ จังหวัด ดินแดนหรือประเทศของท่าน ในกรณีที่ท่านต้องการใช้ส่วนประกอบการขายใดๆ กับลูกค้า MDRT ขอแนะนําให้ท่านหารือกับเจ้าหน้าที่ด้านประกันภัย การรักษาความปลอดภัยและฝ่ายกำกับกฎหมายและกฎระเบียบในท้องถิ่นของท่าน
ลิขสิทธิ์ Million Dollar Round Table (MDRT)  กิจกรรมนี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศและระหว่างประเทศ ห้ามคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดของงานทั้งหมดหรือบางส่วนในสื่อทุกรูปแบบ ห้ามบันทึกเซสชันหรือองค์ประกอบใดๆ ของกิจกรรมเสมือนหรือไฮบริด อีเวนต์โดยเด็ดขาด
หลักปฏิบัติในการประชุม
 1. คู่สมรส สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนของผู้เข้าร่วมประชุมไม่ควรปรากฏตัวในกิจกรรมหรือห้องประชุมอย่างเป็นทางการของ MDRT ในระหว่างการประชุมประจำปีนี้ ยกเว้นการประชุมของครอบครัว / คู่สมรส หรือการประชุมที่ได้รับการยกเว้นจากการลงคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหาร
 2. สมาชิกและแขกรับเชิญพิเศษทุกท่านต้องทำการลงทะเบียนที่โต๊ะลงทะเบียนของการประชุม MDRT เพื่อรับเอกสารการประชุมประจำปี
 3. ไม่อนุญาตให้ส่งมอบป้ายชื่อของคุณให้กับผู้อื่นเพื่อเข้าร่วมการประชุมใดๆ
 4. ห้ามไม่ให้มีการโปรโมทสินค้าและบริการโดยสมาชิกหรือผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ยกเว้น ผู้สนับสนุนของสมาชิก และผู้จัดนิทรรศการภายใต้ข้อกำหนดของผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการและข้อตกลงในการจัดนิทรรศการ นอกเหนือจากนั้นต้่องได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการบริหารเท่านั้น
 5. สมาชิกที่่จัดแต่งรายชื่อสมาชิก MDRT อาจมีความเสี่ยงต่อการพบว่ามีความผิด เช่นเดียวกัน ห้ามไม่ให้นำรายชื่อสมาชิก MDRT ไปใช้หรือให้ยืมเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออื่นๆ ห้ามคัดลอกหรือทำซ้ำส่วนหนึ่งส่วนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก MDRT
 6. ไม่อนุญาตให้สรรหาหรือพยายามชักชวนบุคคลหรือตัวแทนของบริษัทหนึ่งโดยบุคคลจากอีกบริษัทหนึ่งในระหว่างการประชุมหรือหลังจากนั้น
 7. ห้ามไม่ให้บันทึกเสียงและบันทึกภาพหรือถ่ายรูปการประชุมใดๆ ทั้งหมดรวมทั้งเวทีบรรยายหลัก
 8. สมาชิกที่อยากจะใช้สิทธิพิเศษในการใช้เครดิตสำหรับโรงแรมที่พักอย่างเป็นทางการของ MDRT ให้ติดต่อโดยตรงกับโรงแรม หากได้รับสิทธิพิเศษและมีการใช้เครดิต จะต้องทำการจ่ายเงินคืนเต็มจำนวนภายใน 60 วัน นับจากวันที่หนึ่งของเดือนถัดไปที่มีการจัดการประชุมประจำปี
 9. บุคคลใดที่นำสินค้าออกไปจากร้านของ MDRT โดยไม่จ่ายค่าสินค้าจะต้องคืนป้ายชื่อและทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมงานประชุมที่เหลือต่อไป จะมีการรายงานเกี่ยวกับบุคคลและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับคณะกรรมการสมาชิกได้รับทราบเพื่อดำเนินการต่อไป และเป็นไปได้ที่จะมีผลในการเพิกถอนสมาชิกภาพได้

Future Meeting Dates

MDRT Global Conference
ระหว่างวันที่ 28 ถึง 31 สิงหาคม 2022 ที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
การประชุมประจำปีสมาชิกระดับ Top of the Table
ระหว่างวันที่ 19 ถึง 22 ตุลาคม 2022 ที่ซานตาบาร์บารา รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
การประชุม EDGE
ระหว่างวันที่ 7 ถึง 9 พฤศจิกายน 2022 ที่ออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
การประชุมประจำปี MDRT
ระหว่างวันที่ 25 - 28 มิถุนายน 2023 ที่แนชวิลล์ รัฐเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
ลงทะเบียนตอนนี้